MUDr. Martina Tomašov

Education:

2016 promoce na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
2019 kmenová zkouška v Urologii

Professional experience:

2016 – 2017 Urologické oddělení Karlovarská krajská nemocnice
2017 – 2020 Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
2020 soukromé zdravotnické zařízení UROSANTÉ, Praha

Courses and certificates:

2018 kurz v urologické ultrasonografii
2018 kurz fúzní biopsie prostaty

2018 kurz endoskopického řešení urolitiázy
2019 kurz MR prostaty a její využití v biopsii pro urologii

Membership in professional and scientific organizations: