MUDr. Eva Hoření

Vzdělání:

2020: Zařazení do vzdělávání v nadstavbovém oboru onkourologie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
2018: Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru urologie
2007 – 2013: Doktor medicíny, absolvent studijního programu všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Odborná praxe:

2013 – dodnes: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
2017 – 2022: vedoucí lékař ambulance, Urologická klinika 1.LF UK a ÚVN, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Kurzy a certifikáty:

2019 Certifikace konzolového chirurga pro robotický systém da Vinci, Belgie
2019 Hands on training in laparoscopy, Medical University of Vienna
2018 MRI-US Fusion Guided Diagnostics and Therapy of the Prostate, Berlin
2018 Workshop MRI-TRUS fúze prostaty v rámci KNOU 2018, Praha
2018 MRI Course, EAU Section of Oncological Urology 2018, Amsterdam, The Netherlands
2016 Základní kurz z laparoskopie, Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha
2011 IFMSA Research exchange project - Membranous Glomerulonephritis and Podocytopathies, National and Kapodistrian University of Athens