GDPR

Ochrana osobních údajů

Co je osobní údaj a kdo je subjektem údajů?

Osobní údaj definuje zákon jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také jen „údaje“). Osobními a identifikačními údaji se rozumí zejména: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo/popř. národní identifikátor, věk, oslovení (pohlaví), obchodní firma/název, sídlo/místo podnikání, sídlo organizační složky, jméno, příjmení a bydliště osob oprávněných jednat za právnickou osobu identifikační číslo, daňové identifikační číslo, kontaktní telefonní číslo, fakturační údaje (např. druh, způsob a objem využívaných služeb), e-mailové spojení, bankovní spojení a jiné údaje oprávněně o zákazníkovi získané.

Když se stanete zákazníkem používajícím naše služby, požádáme vás o sdělení vašich osobních údajů. Běžně manipulujeme pouze s fakturačními údaji a Vašimi kontaktními údaji. Pokud jste naším pacientem disponujeme také údaji dle 98/2012 Sb. Vyhlášce o zdravotnické dokumentaci.

Společnost Urosanté s.r.o. IČ: 24801381, prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů, zákazníků a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a s účinností od 25. 5. 2018 s nařízením (EU) 2016/679. Žádné osobní údaje uživatelů neposkytujeme třetím stranám.

Kde osobní údaje uchováváme?

Zdravotnická dokumentace je uložená v sídle kliniky Urosanté na adrese Želetavská 1447/5, Michle, 140 00 Praha 4 na chráněných serverech či listinné podobě. V případě listinné podoby jsou Vaše údaje chráněné bezpečnostními zámky, kamerovým systémem a elektronickým poplašným systémem.

Emailová komunikace – osobní údaje uživatelů jsou uchovávány na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, shromažďovat následující údaje. Všechny níže uvedené údaje jsou považovány za důvěrné a vztahují se na ně tyto podmínky o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje zákazníků

Jedná se o zákazníky, kteří si objednali naše služby společnosti Urosanté s.r.o. V případě zájmu o změnu těchto údajů nás kontaktujte na e-mailu info@urosante.cz. Neuchováme a nemáme k dispozici čísla kreditních karet, ani jiné citlivé platební údaje.

Osobní údaje návštěvníků

Jedná se o návštěvníky webu a dalších informačních míst, které využíváme. Na těchto místech můžeme automaticky shromažďovat údaje jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému a přibližná lokace.

Dále ukládáme tyto informace:

  • Informace získané pomocí cookies.
  • informace získané z dotazníků nebo obdobných formulářů, o jejichž vyplnění požádáme.

Doba zpracování osobních údajů je 5 let od ukončení poslední služby.

Správce údajů je oprávněn na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům a vy jste s tím srozuměn/a.

Údaje zdravotnické dokumentace

Uchováváme také veškeré povinné údaje dle 98/2012 Sb. Vyhlášce o zdravotnické dokumentaci.

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Osobní údaje uživatelů chráníme pomocí moderních standardů. Komunikace mezi našimi webovými nástroji a uživatelem je zabezpečena pomocí SSL/TLS šifrování.

Jak to máme s Cookies?

V zájmu zvýšení kvality našich služeb ukládáme do zařízení uživatele cookies.

Používáme různé druhy cookies k následujícím účelům:

  • k identifikaci zařízení uživatele,
  • k optimalizaci našich internetových stránek,
  • k poskytování či nabízení individualizovaných služeb,
  • pro služby třetích stran jako jsou Google Facebook, Seznam a další, které využíváme.

Používáním našich služeb bere uživatel na vědomí, že můžeme použít některé nebo všechny druhy cookies a souhlasí, že můžeme na jeho zařízení, ze kterého přistupuje na naše stránky cookies, ukládat.

Pokud s tímto uživatel nesouhlasí, měl by přestat využívat naše internetové stránky nebo upravit nastavení svého internetového prohlížeče. Uživatel může zablokovat cookies v nastavení svého prohlížeče, které umožňuje odmítnout přijetí všech nebo některých cookies.

Pokud uživatel nastaví svůj internetový prohlížeč na blokování všech cookies, je možné, že některé naše služby budou částečně nefunkční.

Naše webové stránky mohou cookies používat již v okamžiku jejich návštěvy uživatelem, pokud jeho internetový prohlížeč není nastaven tak, že cookies blokuje.

Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?

Uživatel/zákazník může editovat nebo smazat libovolné údaje. Pokud chce uživatel kompletně změnit, nebo smazat všechny osobní údaje a data, které uchováváme, tak je potřeba kontaktovat zákaznickou podporu na e-mail info@urosante.cz.

Proces smazání zákaznického účtu je nevratný a je prováděn pouze na aktivní žádost uživatele. Po ukončení hostingové služby nebo serveru smažeme kompletní data do 30 dnů. Data budou odstraněny i z našich záloh. Údaje na fakturách budou uchovány v souladu s platnými zákony nejkratší možnou dobu.

 

Závěrečná ustanovení

  • Pokračováním využívání našich služeb vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že rozumíte zpracování vašich osobních údajů podle těchto pravidel.
  • Jsme oprávněni měnit tato pravidla podle platné legislativy.
  • Změníme-li pravidla, dáme vám vědět formou e-mailové zprávy.
  • Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022

Kontakty pro uplatnění práv a jiné dotazy související s ochranou osobních údajů

Vaše dotazy k ochraně osobních údajů rádi zodpovíme na adrese info@urosante.cz a nebo v sídle naší společnosti na adrese na adrese Želetavská 1447/5, Michle, 140 00 Praha 4 v běžné pracovní době a po předchozí domluvě. Naší snahou je Vám maximálně vyjít vstříc, pokud však nebudete spokojeni, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, více na webu: https://www.uoou.cz/.

Vážení klienti, chtěli bychom vás upozornit na letní provozní dobu kliniky, která bude následující: Po, Út, St, Čt: 8:00 – 18:00; Pá: 8:00 – 13:00, V den st. svátku 5. 7. a v pondělí 22. 7. bude klinika uzavřena.
+