Nádory varlat

Jak se projevují

Mezi možné příznaky karcinomu varlat patří změna objemu varlete (zvětšení, ale i zmenšení), výskyt bulek či hrbolků na varleti, ztvrdnutí varlete, bolest nebo pocit nepohody ve varleti či šourku, tupá bolest v tříslech nebo v dolní partii břicha, pocit napětí v prsních žlázách, jejich vyšší citlivost či zvětšení.

Základem úspěšného odhalení nežádoucích změn na varlatech je pravidelné samovyšetřování. Žádný z vyjmenovaných příznaků nemusí nutně svědčit o karcinomu varlete, může jít o projevy jiného, nezhoubného, onemocnění. Trvá-li kterýkoli z uvedených příznaků déle než 10 dní, je rozhodně na místě vyhledat lékaře.

Kdo je ohrožen

Nádory varlat se vyskytují nejčastěji mezi 15. a 40. rokem věku. Jsou nejčastějším nádorovým onemocněním mužů ve věku od 20 do 40 let. U mužů starších 50 let se vyskytují zřídka. Postihují nejvíce bílé muže, u černochů je riziko vzniku nádoru varlete 5 – 10x nižší.

V souvislosti s karcinomem varlat se hovoří o celé řadě možných rizikových faktorů ovlivňujících vznik nádoru, ne všechny však byly dostatečně prokázány. Asi 10 % pacientů s nádorem varlat mělo v dětství nesestouplé varle (kryptorchismus). Roli hraje také dědičnost – vykytl-li se karcinom varlete v blízké rodině (otec, děd, bratr), je riziko vzniku nádoru u příbuzného 3 – 10%. Mezi další uvažované rizikové faktory patří úrazy, infekční vlivy a toxické vlivy prostředí.

Jak probíhá vyšetření a diagnóza

Základní vyšetření provádíme prohmatem varlat. Tímto způsobem je lékař schopen odhalit tvarové a strukturální nesrovnalosti. Důležité je vyšetření varlat ultrazvukem, které odhalí případné změny ve struktuře varlete. Při podezření na nádor varlete provádíme také odběry krve k vyšetření na přítomnost nádorových markerů, které jsou pro toto onemocnění typické.

Jak léčíme

Základem léčby je chirurgické odstranění celého postiženého varlete. Provádíme jej skrze řez v třísle, kterým vyjmeme varle i se semenným provazcem. Varlata jsou párový orgán, odstranění jednoho varlete tedy nemá významný vliv na sexuální aktivitu nebo plodnost.

Následuje histologické vyšetření odstraněného varlete a stanovení typu nádoru. To je základem ke stanovení plánu léčby, spolu s doplňujícími vyšetřeními určenými k odhalení případných metastáz, jako je počítačová tomografie (CT) břicha, rentgen plic, eventuálně scinitgrafie skeletu a další vyšetření.

Po operativním odstranění varlete je ve většině případů nutná následná chemoterapie. Kombinace cytostatik a počet cyklů chemoterapie závisí na typu nádoru.

Objednejte se na své preventivní vyšetření ještě dnes!

Zavolejte nám na číslo +420 733 640 218 nebo použijte náš kontaktní formulář.

Vážení klienti, chtěli bychom vás upozornit na zkrácenou provozní dobu v pondělí 17.6.2024, 16:00. Děkujeme za pochopení . Tým Urosanté
+