ZDRAVOTNÍ TÝM

Naši lékaři

O naše pacienty pečuje tým sestřiček pod vedením vrchní sestry Kristýny Miklášové.