Hyperaktivní močový měchýř (OAB-V8)

V dotazníku se ptáme, do jaké míry vás obtěžují některé problémy spojené s močovým měchýřem a močením. Někdo může mít tyto obtíže, a přitom nemusí vědět o tom, že existuje jejich léčba.

U každé z otázek je uvedeno několik možných variant odpovědí. Vaším úkolem je zvolit tu, která nejlépe odpovídá Vaší skutečné situaci. Je třeba zodpovědět všechny otázky, přičemžž u každé z nich je třeba zvolit pouze jednu odpověď.


Nakolik Vás obtěžuje: