Uretroplastika je operace, která slouží k odstranění zúženin močové trubice. Může spočívat v odstranění přebytečné tkáně, doplnění části trubice náhradní tkání nebo v kombinaci obojího.

S čím pomáhá

Zúženiny neboli striktury močové trubice mohou být vrozené, nebo se objeví následkem úrazu, zánětů či předchozích chirurgických zákroků. Projevují se obtížemi při močení, zejména velmi oslabeným proudem moči, přerušovaným močením a pocitem neúplného vyprázdnění měchýře po močení. Neúplné vyprázdnění močového měchýře pak může vést k zánětům a dalším komplikacím.

Jak to probíhá

Jelikož podobné příznaky jako při zúženinách močové trubice se objevují i v případě jiných urologických obtíží, zjišťujeme potřebu uretroplastiky na základě kombinace několika vyšetření, zejména vyšetření ultrazvukem a vyšetření moči a krve, která, spolu s případným vzorkem tkáně odebraným při cystoskopii, vyloučí možnost, že obtíže při močení jsou jiného původu. Uretroplastika probíhá v celkové nebo spinální anestezii. Pod dohledem endoskopicky zavedené kamery uvolňujeme v močové trubici zjizvenou tkáň. V případě potřeby nahrazujeme část močové trubice jinou tkání. Tento výkon probíhá ve smluvních operačních zařízeních. Nelze jej provádět ambulantně.

Objednejte se na vyšetření na naší klinice ještě dnes!

Zavolejte nám na číslo +420 733 640 218 nebo použijte náš kontaktní formulář.