Co a jak léčíme

Testy a dotazníky

Mezinárodní skóre Prostatických symptomů (I-PSS)

Tento dotazník pomůže Vám i Vašemu lékaři zhodnotit Váš zdravotní stav s ohledem na onemocnění prostaty.

Dotazník sexuálního zdraví muže (IIEF-5)

Tento dotazník pomůže Vám i Vašemu lékaři zjistit, zda netrpíte určitým stupněm erektilní dysfunkce, a prodiskutovat eventuální léčebné možnosti.

Hyperaktivní močový měchýř (OAB-V8)

Tento dotazník pomůže Vám i Vašemu lékaři zhodnotit Váš zdravotní stav s ohledem na hyperaktivní močový měchýř.

Mikční deník

Vyplněním mikčního deníku ve 3 po sobě následujících dnech umožníte svému lékaři získat potřebné informace o onemocnění, kterým trpíte Vy či Vaše dítě. Lépe bude moci rozpoznat příčinya souvislosti, které vedou k obtížím, aby mohl zahájit účinnou léčbu.