Mikční deník

Mikční deník (mikční karta) je formulář, do kterého si pacient trpící inkontinencí zaznamenává, kolik tekutin vypil a jak často močil. Díky správně vyplněnému mikčnímu deníku může lékaři určit, o jaký stupeň inkontinence se jedná.

Vyplněním mikčního deníku ve 3 po sobě následujících dnech umožníte svému lékaři získat potřebné informace o onemocnění, kterým trpíte Vy či Vaše dítě. Lépe bude moci rozpoznat příčinya souvislosti, které vedou k obtížím, aby mohl zahájit účinnou léčbu.

Mikční deník doporučujeme vést několik dní před návštěvou Vašeho urologa nebo urogynekologa.

mikcni denik

Mikční deník ve formátu PDF si můžete zdarma stáhnout a vytisknout.

Pokyny k vyplnění protokolu

Ve vlastním zájmu vyplňte tento protokol důkladně a řiďte se prosím následujícímy pokyny:

  • Do sloupce Datum vepište konkrétní den, kdy jste začali sledovat svůj pitný režim a močení. Po uplynutí dne podtrhněte prosím výrazně řádek a sečtěte celkový příjem tekutin a celkový objem moči. Takto pokračujte 2. a 3. den.
  • Sloupec Čas vyplňte, když provádíte Vy či Vaše dítě některouz uvedených činností (příjem tekutiny, návštěva toalety). Čas můžete uvádět v intervalu, např. 9:00 – 10:00.
  • Příjem tekutin: Odhadněte prosím pokud možno přesně, jaké množství tekutiny jste Vy či Vaše dítě vypil/a. Orientačně Vám mohou pomoci následující údaje: šálek kávy – 100 ml, pohár, hrnek – 200 ml, sklenice vody – 200 ml.
  • Objem moči v ml: k měření objemu moči používejte jednoduchou odměrku. Do příslušného sloupce uvěďte naměřenou hodnotu. Zakroužkujte ji, pokud vzbudíte své dítě v noci. *Objem moči lze zjistit i zvážením mokré pleny na běžné kuchyňské váze (váha mokré pleny minus váha suché pleny). Získanou hodnotu uveďte do příslušného sloupce v gramech a doplňte písmeno “P”.
  • Nutkání na močení: Když pociťujete Vy či Vaše dítě nucení na močení, poznamenejte do příslušného sloupce “+” pro silné a “++” pro velmi silné nutkání.
  • Nežádoucí únik moči: Zaznamenejte prosím, pokud se Vy či Vaše dítě pomočíte. “+” představuje slabý únik moči, “++” silný únik moči.
  • Při jaké činnosti došlo k úniku moči: do sloupce vepište činnost, při které k úniku moči došlo. Přejeme Vám brzké uzdravení!
Vážení klienti, chtěli bychom vás upozornit na zkrácenou provozní dobu ve čtvrtek 27.6.2024, 8:00 - 15:00. Ve dnech 1.7. a 22.7. bude klinika uzavřena. Děkujeme za pochopení . Tým Urosanté
+