ZDRAVOTNÍ TÝM
MUDr. Martin Lukeš
Urolog
MUDr. Martin Lukeš
martin.lukes@urosante.cz

Vzdělání:

1999 atestace II. stupně z urologie
1995 atestace I. stupně z urologie
1992 promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Odborná praxe:

2008 – dodnes: soukromé zdravotnické zařízení UROSANTÉ, Praha
2001 – 2005: Spoluřešitel grantu IGA MZ ČR – Chirurgická metoda léčby močové inkontinence u muže – bulbouretrální slingová operace prolenovou páskou (TBT)
1996 – 2009: odborný asistent na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
1995 – 2009: Urologická klinika 3. LF Univerzity Karlovy v Praze a FN Královské Vinohrady, Praha
1994 – 1995: Urologické oddělení Nemocnice Na Františku, Praha
1992 – 1994: Urologická klinika 1. LF Univerzity Karlovy v Praze a VFN, Praha

Kurzy a certifikáty:

2015 certifikát Urinary Tract Infections
2007 certifikát na laparoskopickou radikální prostatektomii
2006 certifikát na laparoskopickou nefrektomii
2000 certifikát EAU (European School of Urology) Bladder reconstruction
2000 certifikát na TVT
2000 certifikát Endocrine Management of Prostate Cancer
1997 kurz komplexní léčby karcinomu prostaty
1994 kurz v urologické ultrasonografii

Od roku 2000 školitel postgraduálních kurzů
– léčba lokálně pokročilého karcinomu prostaty
– transrektální ultrasonografie a punkční biopsie prostaty

Členství v odborných a vědeckých organizacích: