ZDRAVOTNÍ TÝM
MUDr. Martin Lukeš
Urolog
MUDr. Martin Lukeš
martin.lukes@urosante.cz

Vzdělání:

1992 promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
1995 atestace I. stupně z urologie
1999 atestace II. stupně z urologie

Odborná praxe:

1992 – 1994: Urologická klinika 1. LF Univerzity Karlovy v Praze a VFN, Praha
1994 – 1995: Urologické oddělení Nemocnice Na Františku, Praha
1995 – 2009: Urologická klinika 3. LF Univerzity Karlovy v Praze a FN Královské Vinohrady, Praha
1996 – 2009: odborný asistent na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
2001 – 2005: Spoluřešitel grantu IGA MZ ČR – Chirurgická metoda léčby močové inkontinence u muže – bulbouretrální slingová operace prolenovou páskou (TBT)
2008 – dodnes: soukromé zdravotnické zařízení UROSANTÉ, Praha

Kurzy a certifikáty:

1994 kurz v urologické ultrasonografii
1997 kurz komplexní léčby karcinomu prostaty
2000 certifikát Endocrine Management of Prostate Cancer
2000 certifikát na TVT
2000 certifikát EAU (European School of Urology) Bladder reconstruction
2006 certifikát na laparoskopickou nefrektomii
2007 certifikát na laparoskopickou radikální prostatektomii

Od roku 2000 školitel postgraduálních kurzů
– léčba lokálně pokročilého karcinomu prostaty
– transrektální ultrasonografie a punkční biopsie prostaty

2015 certifikát Urinary Tract Infections

Členství v odborných a vědeckých organizacích: