ZDRAVOTNÍ TÝM
MUDr. Petr Holý, Ph.D.
Urolog, Dětský urolog
MUDr. Petr Holý, Ph.D.

Vzdělání:

2001 promoce na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
2013 atestace z urologie
2004 atestace z dětské urologie
2014 disertace – obor chirurgie, titul Ph.D.

Odborná praxe:

dříve: Předatestastační příprava na Urologickém oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze
nyní: konzultant, urolog a urologický chirurg – Kingston Hospital NHS Trust, Velká Británie
nyní: Urologický tým, Oddělení transplantační chirurgie, Institut Klinické a Experimentální Mediciny (IKEM)
nyní: soukromé zdravotnické zařízení UROSANTÉ, Praha
nyní: Urologické oddělení, IVF Centrum Gennet, Praha

Kurzy a certifikáty:

2013 certifikát (EAU) Evropské Urologické Asociace – titul FEBU
2015 certifikát (JCPU) Evropské odborné společnosti pro dětskou urologii – titul FEAPU