ZDRAVOTNÍ TÝM
MUDr. Tomáš Novotný
Urolog
MUDr. Tomáš Novotný
tomas.novotny@urosante.cz

Vzdělání:

2003 promoce na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
2010 specializovná způsobilost v Urologii

Odborná praxe:

2003 – 2006: Urologické oddělení ON Jindřichův Hradec
2006 – 2012: Urologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
2006 – 2012: odborný asistent na 3. LF UK, Praha
2010 – dodnes: soukromé zdravotnické zařízení UROSANTÉ, Praha

Kurzy a certifikáty:

2004 kurz v urologické ultrasonografii
2009 kurz endošití II – pokročilé laparoskopické techniky
2010 kurz laparoskopie ve viscerální a pánevní chirurgii
2011 certifikát Laparoscopy in Urology
2011 certifikát ESU – Weil Cornell University – Master Class in Urology
2012 certifikát Challenges in laparascopy and robotics

2015 certifikát Urinary Tract Infections

Členství v odborných a vědeckých organizacích: