Novinky

Lékaři Urosanté na kongresu BOD 2022
14. 11. 2022

MUDr. Tomáš Novotný a MUDr. Martin Lukeš vystoupili 12.10.2022 na kongresu BOD 2022 s přednáškou na téma „Tříleté zkušenosti s aplikací SpaceOar TM hydrogelu před radikální radioterapií karcinomu prostaty v ČR“.

Níže si můžete přečíst abstrakt jejich přednášky nebo si stáhnout kompletní Sborník abstraktů konference BOD 2022.

Urologové kliniky Urosanté jsou k dnešnímu dni v České republice jediným certifikovaným týmem pro aplikaci této metody, kterou ošetřili více než 200 pacientů a tímto počtem se řadí mezi významná evropská aplikační centra.

Kolegové lékaři, které tato metoda zaujala, mohou získat více informací na www.spaceoar.cz.

Tříleté zkušenosti s aplikací SpaceOAR hydrogelu před radikální radioterapií karcinomu prostaty v ČR
BOD2022
Kompletní sborník abstraktů - BOD 2022